پایگاه خبری سمن البرز

وب سایت سمن البرز

این وب سایت با نرم افزار wordpress به سفارش سازمان مردم نهاد کلام طراحی شد و بخشی از فاکتورهای اصلی سئو بر روی اون اعمال شد.